46P+

● ေဖာ့စေဖာ့ရပ္စ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေအာင္ အဗီးလ္(Availl) ထည့္သြင္းထားသည္။
● အျမစ္ပုိင္းအားေကာင္းေစသည္။
● အသီးႀကီးထြားမႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးသည္။
● ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ႏွင့္ ေဖာ့စေဖာ့ရပ္စ္ ႏွစ္မ်ဳိးပါ၀င္ေသာ ေျမၾသဇာကိုေကၽြးျခင္းျဖင့္ သီးႏွံပင္အာဟာရမွ်တေစကာ သီးႏွံအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး အထြက္ႏႈန္းျမင့္မားေစသည္။